GRZEGORZ KACZMARCZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:20:21<->01:20:21<->16: 04
10km <-> 00:41:37<->00:21:16<->4: 15
<-> <->Biegnie<->4: 15