GRZEGORZ BATKO
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:46<->01:23:46<->16: 45
10km <-> 00:48:08<->00:24:22<->4: 52
<-> <->Biegnie<->4: 52