KRZYSZTOF KITA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:34<->01:26:34<->17: 18
10km <-> 00:54:30<->00:27:56<->5: 35
<-> <->Biegnie<->5: 35