RYSZARD KOBAJ£O
10km
Status biegu:
Ukończy³!

Uzyskany Czas: 00:38:33 
Kategoria / Miejsce: M50-59/4
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:18:48<->01:18:48<->15: 04
10km <-> 00:38:33<->00:19:45<->3: 05