PIOTR KOSTUCH
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:23<->01:22:23<->16: 28
10km <-> 00:44:49<->00:22:26<->4: 29
<-> <->Biegnie<->4: 29