MACIEJ KOŚCIELNICKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cząstkowe:
5km <-> 00:25:20<->01:25:20<->17: 03
10km <-> 00:49:58<->00:24:38<->4: 55
<-> <->Biegnie<->4: 55