TOMASZ KOWALCZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:24<->01:19:24<->15: 05
10km <-> 00:38:37<->00:19:13<->3: 50
<-> <->Biegnie<->3: 50