MATEUSZ KOWALSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:55<->01:23:55<->16: 46
10km <-> 00:49:00<->00:25:05<->5: 09
<-> <->Biegnie<->5: 09