PIOTR KRAWCZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:51<->01:25:51<->17: 01
10km <-> 00:52:27<->00:26:36<->5: 01
<-> <->Biegnie<->5: 01