HUBERT KRZYWDA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:52<->01:25:52<->17: 10
10km <-> 00:53:30<->00:27:38<->5: 31
<-> <->Biegnie<->5: 31