WOJCIECH KUBAS
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:55<->01:26:55<->17: 22
10km <-> 00:52:34<->00:25:39<->5: 07
<-> <->Biegnie<->5: 07