RYSZARD KUKLA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:59<->01:25:59<->17: 11
10km <-> 00:52:10<->00:26:11<->5: 14
<-> <->Biegnie<->5: 14