JAN KUTA
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:54:36 
Kategoria / Miejsce: M60-69/13
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:49<->01:26:49<->17: 21
10km <-> 00:54:36<->00:27:47<->5: 33