CECYLIA KUTA
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:58:46 
Kategoria / Miejsce: K40-49/4
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:28:32<->01:28:32<->17: 42
10km <-> 00:58:46<->00:30:14<->6: 02