CECYLIA KUTA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:28:32<->01:28:32<->17: 42
10km <-> 00:58:46<->00:30:14<->6: 02
<-> <->Biegnie<->6: 02