WOJCIECH LICHOTA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:17:55<->01:17:55<->15: 34
10km <-> 00:35:48<->00:17:53<->3: 34
<-> <->Biegnie<->3: 34