PAWEŁ MEJ
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:32:37<->01:32:37<->18: 31
10km <-> 01:07:38<->00:35:01<->7: 01
<-> <->Biegnie<->7: 01