ANDRZEJ MIELEC
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:18:44<->01:18:44<->15: 44
10km <-> 00:37:50<->00:19:06<->3: 04
<-> <->Biegnie<->3: 04