KATARZYNA MIGAS
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:48:36 
Kategoria / Miejsce: K20-29/8
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:52<->01:23:52<->16: 46
10km <-> 00:48:36<->00:24:44<->4: 56