KATARZYNA MIGAS
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:52<->01:23:52<->16: 46
10km <-> 00:48:36<->00:24:44<->4: 56
<-> <->Biegnie<->4: 56