JÓZEF MISIARZ
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:31:07<->01:31:07<->18: 13
10km <-> 01:02:43<->00:31:36<->6: 01
<-> <->Biegnie<->6: 01