PIOTR MRÓZ
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy czħstkowe:
5km <-> 00:23:24<->01:23:24<->16: 04
10km <-> 00:47:12<->00:23:48<->4: 04
<-> <->Biegnie<->4: 04