PRZEMYSŁAW MUCHA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:27<->01:24:27<->16: 05
10km <-> 00:47:56<->00:23:29<->4: 41
<-> <->Biegnie<->4: 41