MATEUSZ MUCHA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:21<->01:26:21<->17: 01
10km <-> 00:54:01<->00:27:40<->5: 31
<-> <->Biegnie<->5: 31