KRZYSIEK ZALEWSKI
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:58:47 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 01:58:47<->02:48:05<->0: 00