JAN ZAŚCIŃSKI
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:32:50 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cząstkowe:
<-> 02:32:50<->03:22:07<->0: 00