VIKTOR STARODUBTSEV
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:24:38 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 01:24:38<->02:14:07<->0: 00