AGNIESZKA JEŻ
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:56:52 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 01:56:52<->02:46:20<->0: 00