MIARIAN WALIGÓŁKA
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:41:33 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 01:41:33<->02:31:01<->0: 00