ROBERT CHMIELEWSKI
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:57:46 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 01:57:46<->02:47:10<->0: 00