JOANNA CICHOŃ
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:10:59 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:10:59<->03:00:26<->0: 00