ADRIAN STOLINGWA
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:20:35 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:20:35<->03:09:54<->0: 00