PIOTR MICHNIEWSKI
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:27:33 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:27:33<->03:16:55<->0: 00