ADAM CISZOWSKI
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:08:59 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:08:59<->02:58:21<->0: 00