KATARZYNA DARSKA
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:27:26 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:27:26<->03:16:46<->0: 00