SŁAWOMIR  FLORKIEWICZ
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:55:37 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 01:55:37<->02:45:03<->0: 00