RADOSŁAW GOŁKOWSKI
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:02:40 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:02:40<->02:52:05<->0: 00