DOMINIK KOŚCIAŃSKI
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:17:06 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cząstkowe:
<-> 02:17:06<->03:06:26<->0: 00