EWA BRYCH-PAJˇK
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:42:11 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 01:42:11<->02:31:41<->0: 00