MICHAL MACHURA
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:01:59 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:01:59<->02:51:22<->0: 00