DARIUSZ  MADEJ
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:27:13 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:27:13<->03:16:38<->0: 00