TAMARA  KOCZUR
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:55:15 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 01:55:15<->02:44:40<->0: 00