ROBERT MOTYKA
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:09:22 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:09:22<->02:58:42<->0: 00