MAGDALENA MOTYKA
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:40:27 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:40:27<->03:29:45<->0: 00