AGNIESZKA SMOLARCZYK
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:05:13 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:05:13<->02:54:41<->0: 00