HUBERT WOLAŃSKI
21.097km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 02:22:38 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 02:22:38<->03:11:59<->0: 00