MIROSŁAW PAWĘZKA
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 06:57:18 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 06:57:18<->01:57:13<->0: 00