KAROL URBAŃCZYK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 06:51:28 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 06:51:28<->01:51:22<->0: 00