DAGMARA CHOLEWA
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 07:39:37 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 07:39:37<->02:39:29<->0: 00