BAROSZ DURMAJ
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 06:55:15 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 06:55:15<->01:55:09<->0: 00