KACPER WYCECH
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 07:12:42 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 07:12:42<->02:12:35<->0: 00